PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jeg ønsker hjelp fra en frivillig!

Sør-Odal frivilligsentral har ca 50 registrerte hjelpere som ønsker å bidra frivillig. De frivillige er i alle aldre og med forskjellig bakgrunn.


Eksempler på frivillige bidrag

  • Turvenn/besøksvenn
  • Leksehjelp
  • Barnevakt
  • Praktiske oppgaver som lett hagestell eller handlehjelp
  • Følgehjelp til dagsenter, sykehus, lege, frisør, bank el.l.
  • Transport til dagsenter, sykehus, lege, frisør, bank el.l.

Spesiell informasjon om transport

Frivillige kan bidra med transport til dagsenter, lege/tannlege, frisør etc. De frivillige skal ikke ha direkte utgifter i forbindelse med transportoppdraget, og passasjeren betaler sjåføren kilometergodtgjørelse etter statens takster. Oppgjøret finner sted direkte i forbindelse med transportoppdraget. Det er passasjerens ansvar å ta initiativ til betaling av kjøregodtgjørelsen.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvilke frivillige aktiviteter vi kan formidle.

Garanti

Ved frivilligsentralen bidrar alle frivillig, dermed finnes det heller ingen garanti for at alle får den hjelpen de ønsker. Men vi garanterer at vi skal gjøre så godt vi kan! Husk at de frivillige er vanlige mennesker som ikke nødvendigvis har kompetanse på det de skal bidra med. Aktiviteter eller oppgaver som utgjør en fare for de frivillige utføres ikke. Kreves spesielt utstyr som skal brukes av den frivillige, må brukeren selv besørge dette.

Taushetsplikt

Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt.